Spatial Data Management Seminar

Department of Computer Science

Northern Virginia Center, Virginia Tech

 

 

2020 Research Presentation, NVC T3
Friday(2:30-5:00PM)
(05-07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Fall 2020

Week
Date
Speaker
Topic
Moderator
1 8/28 Shuo Lei   Abdulaziz Alhamadani
Lei Zhang  
2 9/4 Abdulaziz Alhamadani   Fanglan Chen
Lulwah Alkulaib  
3 9/11 Fanglan Chen   Lulwah Alkulaib
Kaiqun Fu  
4 9/18 Jianfeng He   Kaiqun Fu
Taoran Ji  
5 9/25 Shailik Sarkar   Jianfeng He

Padmaksha Roy

 
Omer, Po-Han, Yi-Chun  
6 10/2 Shuo Lei   Taoran Ji
Lei Zhang  
7 10/9 Abdulaziz Alhamadani   Shuo Lei
Lulwah Alkulaib  
Mohannad Al Ameedi  
8 10/16 Jianfeng He   Lei Zhang
Kaiqun Fu  
9 10/23 Subhodip Biswas   Fanglan Chen
Dongjie Wang  
Fanglan Chen  
10 10/30 Omer, Po-Han, Yi-Chun   Abdulaziz Alhamadani
Jason Wang  

Padmaksha Roy

 
11 11/6 Abdulaziz Alhamadani   Lulwah Alkulaib
Lei Zhang  
12 11/13 Taoran Ji   Kaiqun Fu
Lulwah Alkulaib  
13 11/20 Shuo Lei   Jianfeng He
Kaiqun Fu  
14 11/27
Thanksgiving Holiday
15 12/4 Jianfeng He   Shuo Lei
Omer, Po-Han, Yi-Chun  
16 12/11 Shailik Sarkar   Taoran Ji
Hao-Husan, Lulwah  
Fanglan Chen  
17 12/18 Shuo Lei   Abdulaziz Alhamadani
Taoran Ji  

Summer 2020

Week
Date
Speaker
Topic
Moderator
1 6/5 Fanglan Chen   Abdulaziz Alhamadani
Lulwah Alkulaib  
2 6/12 Yencheng Lu (practice)   Lulwah Alkulaib
Kaiqun Fu  
Jianfeng He  
3 6/19 Taoran Ji   Zhiqian Chen
Shuo Lei  
4 6/26 Zhiqian Chen (practice)   Fanglan Chen
Lei Zhang  
(Lab Cleanup)
5 7/3 Abdulaziz Alhamadani   Kaiqun Fu
Lulwah Alkulaib  
6 7/10 Fanglan Chen   Jianfeng He
Colin Berry  
7 7/17 Kaiqun Fu   Taoran Ji
Jianfeng He  
8 7/24 Taoran Ji   Lei Zhang
Shuo Lei  
9 7/31 Lei Zhang   Shuo Lei
Shailik Sarkar  
Omer, Po-Han, Yi-Chun
 
(Lab Cleanup)
10 8/7 Lulwah Alkulaib   Abdulaziz Alhamadani
Abdulaziz Alhamadani  
11 8/14 Fanglan Chen   Lulwah Alkulaib
Kaiqun Fu  
12 8/21 Jianfeng He   Fanglan Chen

Spring 2020

Week
Date
Speaker
Topic
Moderator
0 1/17 Zhiqian Chen   Shuo Lei
Kaiqun Fu  
1 1/24 Shuo Lei   Lei Zhang
Taoran Ji  
2 1/31 Fanglan Chen   Abdulaziz Alhamadani
Zhiqian Chen  
(Lab Cleanup)
3 2/7 Abdulaziz Alhamadani   Lulwah Alkulaib
Jianfeng He  
4 2/14 Lulwah Alkulaib   Fanglan Chen
Omer, Po-Han, Yi-Chun  
5 2/21 Lei Zhang   Jianfeng He
Kaiqun Fu  
6 2/28 Jianfeng He   Kaiqun Fu
Taoran Ji  
(Lab Cleanup)
7 3/6 Zhiqian Chen   Taoran Ji
Lei Zhang  
Omer, Po-Han, Yi-Chun  
8 3/13 (Spring Break)  
9 3/20 Shuo Lei   Shuo Lei
Lulwah Alkulaib  
10 3/27 Zhiqian Chen   Lei Zhang
Abdulaziz Alhamadani  
Omer, Po-Han, Yi-Chun  
(Lab Cleanup)
11 4/3 Fanglan Chen   Abdulaziz Alhamadani
Kaiqun Fu  
12 4/10 Jianfeng He   Lulwah Alkulaib
Taoran Ji  
13 4/17 Shuo Lei   Fanglan Chen
Lei Zhang  
14 4/24
Lulwah Alkulaib   Zhiqian Chen
(Lab Cleanup)
15 5/1 Omer, Po-Han, Yi-Chun   Kaiqun Fu
Abdulaziz Alhamadani  
Fanglan Chen  
16 5/8 Zhiqian Chen   Jianfeng He
Omer, Po-Han, Yi-Chun  
Kaiqun Fu  
17 5/15
Jianfeng He   Shuo Lei
Taoran Ji  
17 5/17(S)
NCR Commencement
18 5/22
Shuo Lei   Taoran Ji
Lei Zhang  
19 5/29
Abdulaziz Alhamadani   Fanglan Chen
(Lab Cleanup)

Seminar Series at Blacksburg, NVC Location and Driving Direction

ctlu@vt.edu